אבי הנחל/יא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבי הנחל TriangleArrow-Left.png יא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

פרק י"א

ן' דוד כשעשה אותו מעשה. בחי' על מדרש רבה ובחי' על הזוהר הקדוש בהקדמה דף ח' ע"א דקדקתי דכדי שלא לפרסם משום המקטרג נקטו רז"ל בכל דוכתא על העגל ודוד כן וכן בתנחומא סדר נשא בדוד דעבר על ל"ת יע"ש ובמאמר ד"א יש שלקה ובעט וכו'. עיניך תראה דהכא חשיב ג' ובמדרש שוחר טוב והובא בילקוט איוב חשיב ד' דהיינו לקה ומשחק על אברהם ובמקום ישראל הכא התם דוד. ועיין בספר ברך את אברהם סדר וישלח במאמר ההוא.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף