מלך שלם/פסחים/מד/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 15:17, 19 January 2021 by מי אדיר (talk | contribs) (הקלדה מדפוס סלוניקי)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מלך שלם TriangleArrow-Left.svg פסחים TriangleArrow-Left.svg מד TriangleArrow-Left.svg ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
תוספות רי"ד
חי' הלכות מהרש"א
פני יהושע
רש"ש
מלך שלם

שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה


לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"


דפים מקושרים
צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי

תוס' ד"ה אלא יליף מגיעולי גוים טעם כעיקר. הקשה הר' יוסף היכי יליף ר"ע טעם כעיקר בנזיר מגיעולי נכרי הא נזיר קל מכל איסורים שבתורה שאין איסורו איסור עולם ויש היתר לאיסורו. ות' דבמדין נמי היו כליהם בלועות מיין ואסורין לנזיר, עכ"ל. ועיין בתוס' פ"ב מע"ז דל"ג ע"ב ד"ה כסו כו' דאף בכלי זכוכית נכון להדיח ג' פעמים ככל הכלים. ועיין בהרא"ש שם סימן כ"ג וכמ"ש הרא"ם ע"פ וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים כו'.

והרמב"ן כתב וז"ל ועוד שאף הכלים שתשמישן בצונן צריכין הכשר מן האיסור שבהם מלבד הטבילה הוו ואיך לא יזכיר הכשרם כאשר עשה בבאים באש וכשלמדו רז"ל טבילה זו לא הזכירו בה המקרא הזה אלא דרשו אך במי נדה יתחטא מים שהנדה טובלת בהם אבל פי' תעבירו לכבסם ולשפשף אותם במים יפה עד שתסור התולדה שנדבקת בהם מן האיסור שנשתמשו בהם שזהו הכשרן מן האיסור, וכך אמרו חז"ל מדיחן ומטבילן והן טהורין, ועיין בספרי:

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף