אוצר:פרויקטים פתוחים

במהלך העריכה באוצר, עורכים רבים פותחים פרוייקטים וברבות העתים זונחים אותם. בדף זה נרכז את כל הפרוייקטים האלה, תוך סיקור מצבם העכשווי, אולי עורך אחר ירצה להשלים את המלאכה. פרוייקטים מתאימים נוספים ניתן להביא בדף אוצר:פרויקט עריכה שבועי:

סדר בספריאEdit

יש המון בלאגן בספרים שהועלו מספריא. עברתי בינתיים על כל פני יהושע בבא מציעא לתקן את ההדגשות. צריך לעבור על שאר הפני יהושע ועל עוד ספרים. עובר אורח (שיחה | תרומות | דפי משנה) לא חתמ/ה

סדר העבודה: כניסה לדף הזה: מיוחד:דפים המקושרים לכאן/תבנית:הועלה אוטומטית, ובדיקה של כמה דפים שמספיקים מול הספר המקורי כדי לוודא שהכל בסדר (באופן כללי, לא הגהה מדוקדקת), בתום הבדיקה מסירים את {{הועלה אוטומטית}} וכך הדף הזה לא יופיע לעורך שיבוא אחרינו. האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 09:37, 19 במאי 2020 (UTC)

סדר בדפי האינדקס לבבליEdit

הדפים במבנה בבלי/מסכת כמו למשל בבלי/קידושין, נמצאים חלקם עדיין בתצורה הישנה שבה הבאנו את רשימת העמודים בצורה אנכית וארוכה מאד. יש להחליפם בתצורה שבתבניות (החדשות יותר) האינדקס, כמו בדוגמה הנ"ל תבנית:אינדקס בבלי/קידושין.

משתמש ותאריך יצירה: מהדורה קמא (שיחה) 10:54, 19 במאי 2020 (UTC)

חומר עזרEdit

כדי ליצור דפי עזר טובים צריך כמה שלבים:

  1. יצירת הדפים.
  2. הוספת הקוד הבא:
{{ניווט כללי עליון}}

== שיעורים וסיכומי הדף ==
* {{סיני}}

{{ניווט כללי תחתון}}

3. הוספת חומרים מתאימים נוספים.

  • רצוי לקשר לעוד חומר נוסף מלבד הקישור לאתר 'סיני', וכן יש לעשות תצוגה מקדימה ולבדוק שהקישורים עובדים לפני ששומרים את הדף.


משתמש ותאריך יצירה: ישראל קלר (שיחה) 14:35, 13 במאי 2020 (UTC)

חנוכת התורהEdit

להוסיף מראי מקום עם קישורים פנימיים ולעצב את כל הדפים כמו שנעשה לחנוכת התורה/פרשת בהעלותך (דפים בודדים נשאבים למרכזי), כדי שיציג בסרגל ספרים נוספים על הפרשה.

משתמש ותאריך יצירה: אברהם ברוכוביץ (שיחה) 17:27, ד' בסיוון ה'תש"פ (UTC)

מגדל עוזEdit

להמשיך מה שנעשה באישות א-ו: במקור "פתרו" את בעיית הקישור להלכה מסוימת בספר שמדבר על קבוצות הלכות ביחד, באמצעות הכפלת הקטעים. זה לא פתרון שישמח לומד מן השורה, ולכן יש פתרון פשוט יותר: ליצור בכותרת הקטע עוגנים לכל ההלכות שעליהן הוא מדבר, וכך למחוק את הכפילויות. על הדרך כדאי להסיר רווחים כפולים ורווח שלפני הנקודתיים.

משתמש ותאריך יצירה: אברהם ברוכוביץ (שיחה) 17:27, ד' בסיוון ה'תש"פ (UTC)

נקודות הכסףEdit

בדיקת קישורים אדומים וכו'.

משתמש ותאריך יצירה: ישראל קלר (שיחה) 06:04, 7 ביולי 2020 (UTC)