תוספות/סוכה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
פירוש תוספות על מסכת סוכה


תוכן[edit]

פרק ראשון – סוכה[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו. טו: טז. טז: יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ:

פרק שני – הישן תחת המטה[edit]

כ: כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז. כז: כח. כח: כט. כט:

פרק שלישי – לולב הגזול[edit]

כט: ל. ל: לא. לא: לב. לב: לג. לג: לד. לד: לה. לה: לו. לו: לז. לז: לח. לח: לט. לט: מ. מ: מא. מא: מב. מב:

פרק רביעי – לולב וערבה[edit]

מב: מג. מג: מד. מד: מה. מה: מו. מו: מז. מז: מח. מח: מט. מט: נ.

פרק חמישי – החליל[edit]

נ. נ: נא. נא: נב. נב: נג. נג: נד. נד: נה. נה: נו. נו:


הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת סוּכָּה וְהַדְרָךְ עֲלָן