שיחה:רש"י/ברכות/ג/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ד"ה קשיא דרבי מאיר[edit]

והוא שעור מאוחר משל כהן[edit]

רש"י לא פירש המקור לכך, ועיין בתוספות (ד"ה קשיא דרבי מאיר)], אך ברש"י משמע שאף בלא דבריהם אתי שפיר, וצ"ב. ש"ס יידן (שיחה) 14:44, 30 בדצמבר 2019 (UTC)