רש"י/חגיגה/יז/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
חי' הלכות מהרש"א
רש"ש

שינון הדף בר"ת


רש"י TriangleArrow-Left.png חגיגה TriangleArrow-Left.png יז TriangleArrow-Left.png ב

ופנית בבקר. שהוא חול המועד דאילו ביו"ט תחומין אסור:

אין לה יום טבוח כלל. אם לא הקריבם ביו"ט עוד אין להן תשלומין:

אבל בהא. בעצרת שחל להיות בערב שבת אימא מודו לב"ה ויקרבו ביו"ט דהא מחר שבת היא ולא קרבי ומתוך שאתה מתייאש מהן אתה בא לפשוע שלא תקריבם עוד:

מנה ימים. שלשים יום:

וקדש חדש. למוספין:

מנה ימים. חמשים יום:

וקדש עצרת. בקרבנותיו:

מה חדש. קדושתו באחד ממנוייו:

אף עצרת. קדושתו באחד ממנוייה:

האמר אביי. במס' מנחות מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי:

דבי ר"א בן יעקב תנא. מהכא נפקא לן תשלומין לעצרת:

וקראתם בעצם היום הזה. ובחג השבועות כתיב וסמיך ליה ובקצרכם את קציר ארצכם שאתה קורא מקרא קדש וקוצר:

הוי אומר זה עצרת. דהני קראי בעצרת כתיבי:

אלא לתשלומין. לאחר יו"ט קאי וקורא אותן מקרא קדש לענין תשלומין ומותרין במלאכה:
שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף