רש"י/דברים/יג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

רש"יTriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png יג

א[edit]

את כל הדבר. קלה כחמורה (שם):

תשמרו לעשות. לתן לא תעשה על עשה האמורים בפרשה, שכל השמר לשון לא תעשה הוא, אלא שאין לוקין על השמר של עשה (מכות י"ג):

לא תסף עליו. חמשה טטפות, חמשה מינין בלולב, ארבע ברכות לברכת כהנים (ספרי):

ב[edit]

ונתן אליך אות. בשמים, כענין שנאמר בגדעון (שופטים ו') ועשית לי אות ואומר יהי נא חרב אל הגזה וגו':

או מופת. בארץ, אע"פ כן לא תשמע לו, ואם תאמר מפני מה נותן לו הקב"ה ממשלה לעשות אות כי מנסה ה' אלהיכם אתכם (ספרי. עי' סנהדרין צ'):

ה[edit]

ואת מצותיו תשמרו. תורת משה:

ובקלו תשמעו. בקול הנביאים:

ואתו תעבדו. במקדשו (ספרי):

ובו תדבקון. הדבק בדרכיו, גמל חסדים, קבר מתים, בקר חולים, כמו שעשה הקב"ה (סוטה י"ד):

ו[edit]

סרה. דבר המוסר מן העולם, שלא היה ולא נברא ולא צויתיו לדבר כן, דישטו"רנורא בלעז:

והפדך מבית עבדים. אפלו אין לו עליך אלא שפדאך, דיו (ספרי):

ז[edit]

כי יסיתך. אין הסתה אלא גרוי, שנאמר (ש"מ כ"ו) אם ה' הסיתך בי, אנסיטר"א בלעז, שמשיאו לעשות כן:

אחיך. מאב:

או בן אמך. מאם:

חיקך. השוכבת בחיקך ומחקה בך, אפקיי"דא בלעז, וכן (יחזקאל מ"ג), ומחיק הארץ, מיסוד התקוע בארץ:

אשר כנפשך. זה אביך, פרש לך הכתוב את החביבין לך, ק"ו לאחרים:

בסתר. דבר הכתוב בהווה, שאין דברי מסית אלא בסתר, וכן שלמה הוא אומר (משלי ז') בנשף בערב יום באישון לילה ואפלה:

אשר לא ידעת אתה ואבתיך. דבר זה גנאי גדול הוא לך, שאף האמות אין מניחין מה שמסרו להם אבותיהם, וזה אומר לך עזב מה שמסרו לך אבותיך (ספרי):

ח[edit]

הקרבים אליך או הרחקים. למה פרט קרובים ורחוקים אלא כך אמר הכתוב: מטיבן של קרובים אתה למד טיבן של רחוקים, כשם שאין ממש בקרובים, כך אין ממש ברחוקים (סנהדרין ס"א):

מקצה הארץ. זו חמה ולבנה וצבא השמים שהן מהלכין מסוף העולם ועד סופו (ספרי):

ט[edit]

לא תאבה לו. לא תהא תאב לו, לא תאהבנו, לפי שנאמר (ויקרא יט) ואהבת לרעך כמוך, את זה לא תאהב:

ולא תשמע אליו. בהתחננו על נפשו למחל לו, לפי שנאמר (שמות כג) עזב תעזב עמו, לזה לא תעזב:

ולא תחוס עינך עליו. לפי שנאמר (ויקרא יט) לא תעמד על דם רעך, על זה לא תחס:

ולא תחמל. לא תהפך בזכותו:

ולא תכסה עליו. אם אתה יודע לו חובה אינך רשאי לשתק (ספרי):

י[edit]

כי הרג תהרגנו. אם יצא מב"ד זכאי החזירהו לחובה, יצא מבית דין חיב אל תחזירהו לזכות (שם):

ידך תהיה בו בראשונה. מצוה ביד הנסת להמיתו. לא מת בידו, ימות ביד אחרים, שנאמר ויד כל העם וגו' (עי' ספרי):

יג[edit]

לשבת שם. פרט לירושלים שלא נתנה לדירה (שם):

כי תשמע, לאמר. אומרים כן יצאו וגו',

יד[edit]

אנשים. ולא נשים:

בני בליעל. בלי על, שפרקו עלו של מקום (שם):

ישבי עירם. ולא יושבי עיר אחרת, מכאן אמרו אין נעשית עיר הנדחת עד שידיחוה אנשים ועד שיהיו מדיחיה מתוכה (סנהדרין קי"א):

טו[edit]

ודרשת וחקרת ושאלת היטב. מכאן למדו שבע חקירות מרבוי המקרא, כאן יש ג', דרישה וחקירה והיטב, ושאלת אינו מן המנין, וממנו למדו בדיקות, ובמקום אחר הוא אומר (דברים יט) ודרשו השופטים היטב, ועוד במקום אחר הוא אומר (שם י"ז) ודרשת היטב, למדו 'היטב' 'היטב' לגזרה שוה, לתן האמור של זה בזה (סנהדרין מ'):

טז[edit]

הכה תכה. אם אינך יכול להמיתם במיתה הכתובה בהם, המיתם באחרת (ספרי. בבא מציעא ל"א):

יז[edit]

לה' אלהיך. לשמו ובשבילו:

יח[edit]

למען ישוב ה' מחרון אפו. שכל זמן שע"ז בעולם חרון אף בעולם (ספרי):


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.