רד"ק/תהילים/צד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

רד"ק TriangleArrow-Left.png תהילים TriangleArrow-Left.png צד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ךרש"י
רד"ק


אלשיך
מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציוןפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

אל. מתפלל לקרב הגאולה מבבל ולקחת אז נקמה מהרשעים כי כן הבטיח בדברי הנביאים: ואמר אל. כלומר אתה יכול על הנקמות:

הופיע. הגלה עלינו וקח נקמתך מהם:

ב[edit]

הנשא. כמו שאמרת על ידי נביאך עתה ארומם עתה אנשא כלומר ביבינו הגאים כי אתה רם ונשא ותשיב עליהם גמול מעשיהם:

ג[edit]

עד מתי. כי מאד ארך לנו הזמן והרשעים יעלזו וידברו דברי עתק ויתנשאו למרוד בך עד מתי יהיה זה:

ד[edit]

יביעו ענין דיבור. ועוד אמר:

ידברו. הכפל לחזק כלומר כי תמיד הם מדברים נגדך גבוהות:

עתק. דבר עתק וחזק:

ותאמרו. יתגאו ויתגדלו נגדך, וכן את ה' האמרת הגדלת:

ה[edit]

עמך. ישראל הם הנקראים עם ה' ונחלת ה' ואותם שהם בישראל חזקים ובעזרת המלכות ידכאו אותם הרשעים הפרוצים ויענו אותם כאשר יוכלו לעשות, אבל החלושים אלמנה וגר ויתומים יהרגו אותם שאין להם תובעים:

ו[edit]

וגר. הוא ישראל שבא להתגורר בעיר אחרת שלא גרו שם אבותיו והוא שאין לו שם מכירים וקרובים לפיכך הורגים אותם הליסטים כי אין יריאים מן המלכו' שאין להם תובעים שיבקשו דמם לפני המלכות ובדבר שאין יראים מן המלכות אינם יראים מהאל כי חושבים שהאל אינו רואה מעשה בני אדם:

ירצו. מבנין הדגוש ואפשר שהוא פועל יוצא לשלישי, כלומר שיאמרו לאחרים שיהרגום:

ז[edit]

ויאמרו. אומרים המריעים לישראל כי לא יראם אלהים ולא יבין במעשה בני אדם לפיכך לא יפחדו ממנו שיגמלם על מעשיהם:

ח[edit]

בוערים. כמו כסיל ובער: ואמר בעם. ר"ל אשר בכל עם ועם: ואמר בינו. זאת התשובה עליכם:

מתי תשכילו. עד מתי תעמדו בסכלותכם ולא תשכילו כי אלהים יודע ומבין הכל:

ט[edit]

הנטע. הדברים העתיקים שתדברו על ה' איך תאמרו כי לא ישמעם ולא יראם והלא הוא הכין כלי השמע והראות ואין יתכן מי שהכין הכחות האלה שלא ידעם:

י[edit]

היוסר. התחשבו כי לא יוכיח אתכם על מעשיכם והלא דבר מקובל הוא דור מפי דור שהוא יוסר הגוים על רשעם כי הביא על הרשעים מי המבול ושחת כל בשר מפני רוע מעלליהם, וכן אנשי סדום הנה ראה וידע מעשיהם וגמלם כפי רשעם ואיך תאמרו שאינו רואה ואינו שומע: וכן הוא המלמד לאדם דעת. אם כן היאך לא ידע דעתם ומחשבותם והלא הוא לחמדם דעת:

יא[edit]

ה' והוא יודע שמחשבותם עליו:

כי המה הבל. שחושבים עליו שאינו יודע מחשבותיהם ומעשיהם, או פירושו כי המה הבל כי הם חושבים לעשות דבר והוא מפר מחשבותם ואין בידם להקים מחשבותם אם לא ידע האל יתברך:

יב[edit]

אשרי. וכי יאמרו הרשעים לנו ואם אתם צדיקים ממנו ואוחזים דרך טוב ואמונה טובה לכם איך ישבתם בחרפה, אנו אומרים להם כי לטובתינו תעשה זאת כי אשרי הגבר אשר תיסרנו יה כי מאהבתך אותו תיסרנו:

ומתורתך תלמדנו. כי לטובתו תיסרנו כלומר כן כתוב בתורה כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך, וכך אמר למען ענותך ולמען נסותך להטיבך באחריתך:

יג[edit]

להשקיט. כשיהיו ימי רע לרשע ישקיט לצדיק ובעוד שיכירה לו שחת הצדיק יהיה שוקט ולא יגע בו רע:

עד. פירושו כמו בעוד:

יד[edit]

כי. כן ישראל אם הקב"ה מיסרם אל תחשבו כי נטשם כי לא יטשם לעולם:

ונחלתו לא יעזוב. כי יפקדם:

טו[edit]

כי. עוד יבא זמן שישוב משפט עד צדק: ואמר ישוב. לפי שהיה המשפט עם הצדק מחובר והרשעים שונאי השם הפרידום, ואז ישוב המשפט למקומו ויתחבר עם הצדק ואחריו ירונו כל ישרי לב אחרי הצדק:

טז[edit]

מי. וזה לאות ולעד כי האל רואה הכל הרי הבטיחנו ואף גם זאת בהיותם באץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם וכן אמר המשורר מי היה קם בעבורי כנגד מריעים ומי היה מתייצב בעבורי כנגד פועלי און לולי ה' עזרתה לי והוא קם כנגדם שלא היה בהם כח לכלותי אף שהיה ברצונם לעשות:

עם. פירושו כנגד כלומר כאילו נלחם עמהם להפר עצתם:

יז[edit]

לולי, דומה, כמו כרותה, או הוא שם כלומר שכנה במקום הכריתות והוא הקבר:

ונפשי. היא נפש החיים, לא הנפש המשכלת כי היא לא תשכון בקבר:

יח[edit]

אם אמרתי. אם חשבתי כי מטה רגלי בגלות בבל חסדך שעשית עם הראשונים ושאתה עושה עמנו בכל יום הוא יסעדני כלומר יסעד לבבי כי לא תמוט רגלי:

יט[edit]

ברוב שרעפי. ברוב מחשבות שאני מחשב בקרבי על גלות בבל:

תנחומיך. ישעשעו, הנחמות הכתובות בדברי הנביאים הם ישעשעו וישמחו נפשי כי ידעי כי לא יעזבוני:

ישעשעו. השי"ן והעי"ן הראשונות פתוחות כי היה משפט העי"ן בשו"א כמו ידברו, אלא עשו כן להרחיב על העי"ן:

כ[edit]

היחברך. היחובר עמך לפי שאמר תנחומיך ישעשעו נפשי אמר ידעתי כי מה שהבטחתני ע"י נביאך אמת יהיה כי אתה שופט אמת וכסאך כסא אמת, ולא כמו כסא נבוכדנצר כי הוא כסא הוות ועמל:

והוות. כבר פירשנו שהוא ענין שברון במעשה או במחשבה:

יצר עמל עלי חוק. כי אותו כסא פועל ועושה עמל ואון עלי חוק כלומר כחוקו שיעשה עמל ואון ולא כך חקך אלא משפט אמת:

כא[edit]

יגודו. כי נבוכדנצר ושריו יתחברו גדודים על נפש צדיק להמיתו, ויש מפרשים יגודו מן גודו אילנא כלומר יפסקו הדין עליו לקחת את נפשי והוא צדיק בדינו וכפל הענין במלות שונות:

כב[edit]

ויהי. ונשגבתי בחסדו והצילני מידם ולא עשו לי כפי מחשבותם:

כג[edit]

וישב. עבר במקום עתיד ורבים כמוהו בדברי הנבואה אמר אותי יצילני מידם וישב עליהם את האון והעמל שעשו:

ואונם. מן עמל ואון אף על פי שהוי"ו נחה, וכפל עוד לחזק ואמר יצמיתם ה' אלהינו:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.