קרית ספר/עדות/י

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg עדות TriangleArrow-Left.svg י

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
דברי שאול - עדות ביוסף
קרית ספרדפים מקושרים

א[edit]

אזהרת שמא שלא יעיד בעל עבירה דכתיב אל תשת ידך עם רשע אל תשת רשע עד כדאמר' פרק זה בורר ואפילו עד כשר אסור לו להעיד עם מי שיודע שהיא רשע כדמשמע פשטיה דקרא אל תשת ידך עם רשע אין צ"ל אם יודע שמעיד שקר שאסור להעיד עמו. איזהו רשע כל שעבר עבירה שחייבים עליה מלקות שהרי התורה קראה למחוייב מלקות רשע כדכתיב והיה אם בן הכות הרשע ואין צ"ל מחוייב מיתת ב"ד שהוא פסול שנאמר אשר הוא רשע למות ועוד יש רשעים שאף על פי שאינם בני מלקות הואיל ולוקחים ממון שאינו שלהם בחמס פסולים דכתיב כי יקום עד חמס באיש דהלכתא כאביי דלא בעינן עד דחמס אלא אפילו עבר על מה שיש בו מלקות נפסל דהוי רשע כדא'. ועד זומם נפסל ג"כ מעת שהעיד בב"ד כאביי שאז נעשה רשע ומלוה ברבית והלוה שניהם פסולים מן התורה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.