ערך/תרומת המשכן

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png תרומת המשכן

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

תרומת המשכן היא שם כולל לכל הדברים שנתרמו ע"י עם ישראל לצורך בניית המשכן.

בתחילת פרשת תרומה הודיע הקב"ה למשה רבינו על התרומה הנצרכת מבני ישראל לקראת בניית המשכן, וכך נאמר שם (שמות פרק כ"ה פסוקים ג-ז)

וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת: ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים: וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים: שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים: אבני שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן:

כלומר, לצרכי המשכן נדרשו 13 דברים: שלשה סוגי מתכות (זהב, וכסף, ונחושת). צמר בכמה מיני צבעים (תכלת, וארגמן, ותולעת שני). ועוד תשעה דברים שונים. ויפורטו להלן.

זהב[edit]

לציפוי ארון העדות, ולזרו, ולטבעותיו, ולציפוי בדיו. לכפורת, ולכרובים.

לציפוי שולחן הפנים, ולזרו, ולזר מסגרתו, ולטבעותיו, ולציפוי בדיו, ולקערותיו, ולכפותיו, ולקשותיו, ולמנקיותיו.

למנורת המאור (כולל: יריכה, וקנה. גביעיה, כפתוריה, ופרחיה. וכן כולל: ששת קניה היוצאים ממנה. גביעיהם, כפתוריהם, ופרחיהם. הכל מקשה אחת). למלקחיה, ולמחתותיה.

לקרסי יריעות המשכן. לציפוי קרשי המשכן, ולטבעותיהם, ולציפוי בריחיהם. לציפוי עמודי הפרוכת, ולוויהם. לציפוי עמודי המסך, ולוויהם.

לאפוד, ולאפודתו, ולמשבצות אבניו. למשבצות הזהב, ולשרשרותיהן. לחושן, ולמשבצות אבניו, ולשרשותיו, ולטבעותיו. לפעמוני המעיל. לציץ.

לציפוי מזבח הקטורת, ולזרו, ולטבעותיו, ולציפוי בדיו.

כסף[1][edit]

לאדני קרשי המשכן (אדני הקדש). לאדני עמודי הפרוכת (אדני הפרכת). לווי עמודי החצר (ווים לעמודים), ולחשוקיהם (וצפה ראשיהם וחשק אתם).

נחושת[2][edit]

לקרסי יריעות העיזים. לאדני עמודי המסך (אדני פתח אהל מועד). לציפוי מזבח העולה (מזבח הנחשת). ולסירותיו, וליעיו, ולמיזרקותיו, ולמיזלגותיו, ולמחתותיו (כל כלי המזבח). ולמיכברו (מכבר הנחשת אשר לו), ולטבעות מיכברו, ולציפוי בדיו.

לאדני עמודי החצר. לכלי עבודת המשכן. ליתדות המשכן (כל יתדת המשכן). ליתדות חצר המשכן (כל יתדת החצר סביב).

לכיור, ולכנו.

תכלת[edit]

ליריעות המשכן, וללולאותיהן. לפרוכת. למסך פתח האוהל. למסך שער החצר.

לאפוד, ולאפודתו. לחושן, ולמשבצות אבניו. לרכיסת החושן באפוד. למעיל, ולרימוניו. לפתיל הציץ.

ארגמן[edit]

ליריעות המשכן. לפרוכת. למסך פתח האוהל. למסך שער החצר.

לאפוד, ולאפודתו. לחושן, ולמשבצות אבניו. לרימוני המעיל.

תולעת שני[edit]

ליריעות המשכן. לפרוכת. למסך פתח האוהל. למסך שער החצר.

לאפוד, ולאפודתו. לחושן, ולמשבצות אבניו. לרימוני המעיל.

שש[edit]

ליריעות המשכן. לפרוכת. למסך פתח האוהל. לקלעי חצר המשכן. למסך שער החצר.

לאפוד, ולאפודתו. לחושן, ולמשבצות אבניו. לכתונת. למצנפת.

עיזים[edit]

ליריעות העיזים.

עורות אילים מאדמים[edit]

למכסה האוהל.

עורות תחשים[edit]

למכסה האוהל מלמעלה.

עצי שיטים[edit]

לארון העדות, ולבדיו. לשולחן הפנים, ולבדיו.

לקרשי המשכן, ולבריחיהם. לעמודי הפרוכת. לעמודי המסך.

למזבח העולה, ולבדיו. למזבח הקטורת, ולבדיו.

שמן[edit]

למאור.

בשמים לשמן המשחה[edit]

לשמן המשחה.

בשמים לקטורת הסמים[edit]

לקטורת הסמים.

אבני שוהם[edit]

לאפוד.

אבני מילואים[edit]

לחושן.שולי הגליון


  1. תוספת המילים בסוגריים הם לשון הפסוקים בתחילת פרשת פקודי, אשר שם מסוכם שוב מה עשו עם כל הכסף.
  2. תוספת המילים בסוגריים הם לשון הפסוקים בתחילת פרשת פקודי, אשר שם מסוכם שוב מה עשו עם כל הנחושת. וצ"ע למה לא הוזכר שם קרסי יריעות העיזים, וטבעות מיכבר מזבח העולה, וציפוי בדיו, וכלי עבודת המשכן. וברמב"ן כתב שלא הוזכר אלא מה שהיה בפקודת איתמר, חוץ ממזבח הנחושת שהוזכר אע"פ שהיה בפקודת אלעזר עיי"ש. (והא דלא הוזכר הכיור וכנו, כתב הרמב"ן שהוא משום שלא נעשו הכיור וכנו במשקל, אלא לקחו את כל המראות שהביאו הנשים הצובאות ונתנום בהם בלא לדקדק במשקלן. עוד כתב דיתכן שאף הם לא היו בפקודת איתמר). עוד צ"ע מה פירוש כפל הכתוב שם: "אדני החצר סביב, אדני שער החצר". הרי בפרשות הקודמות לא הוזכר אלא אדני עמודי החצר.
מעבר לתחילת הדף