ערך/תרומת הדשן

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png תרומת הדשן

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ביום כיפור[edit]

מחלוקת ראשונים מי תורם את הדשן ביום כיפור. דעת התוספות (יומא כ: ד"ה משום), התוספות ישנים (שם), הרז"ה (יומא כו:) ועוד שביום כיפור תרם הכהן הגדול את הדשן כשאר עבודות היום. אמנם דעת הרמב"ן [1] שפייס היו עושים אף ביום כיפור לדעת מי יתרום את הדשן, וכ"ד ר"י וריב"א בתוספות ביומא (שם) וכן דעת המאירי (יומא כח.) ועוד.שולי הגליון


  1. הובא בכסף משנה (עבודת יום הכיפורים פ"א ה"ב).
מעבר לתחילת הדף