ערך/תקופת שמואל

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png תקופת שמואל

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הסטייה מהתקופה האסטרונומית[edit]

החזו"א (או"ח סימן קלח סק"ד ד"ה במה) נזקק לשאלה כיצד עיגל שמואל את התקופה באופן שהיא סוטה מהתקופה האמיתית. והביא מספר בינה לעיתים מתקופת הראשונים שרצה לומר שחז"ל לא ידעו את התקופה האמיתית ותמה על דבריו וכתב שאף שהיה יר"א שגה וחשב שמותר לומר כן ועבד את המינות בשוגג.

וביאר החזו"א שניתן כח לחז"ל בסיני לעגל את השיעור ולקבוע את דיני התורה כפי חשבונם. והיינו שניתן להם כח לעגל והם קבעו בהמשך הדורות ברוח קדשם כיצד יהיה העיגול, או שכך וכך נמסר להם בסיני שיהיה חשבון התקופה כשיעור זה. והוסיף שנתנה בזה ההלכה לחשוב בקירוב, שלא נתנו המצות אלא לצרף את הבריות לדקדק בצואותיו ית' לקבלת מלכותו ית' וגם לקיום חכמת התורה הכלולה בכל דיני המצוה ולסוד הפנימיות ולכל הני אינו מפסיד אם הקביעות של גבולי הצמצום יהיה בקירוב כדי שיוכלו לקיים מצות המעשיות אף חלושי הדעת. עד כאן תורף דבריו הק'.

מעבר לתחילת הדף