ערך/תפילת רבי נחוניא בן הקנה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png תפילת רבי נחוניא בן הקנה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

נוסח התפילה[edit]

בגמרא לא מבואר אם תפילה זו בנוסח זה נתקנה על ידי רבי נחוניא בן הקנה, ועיין ספר הפרדס (שער שמיני פרק חמישי) שכתב שלתחינה זו יש עיקר גדול, וגדול שבחכמים תקנה. ובספר ברכת אהרן (כאן) כתב שלפי המבואר בגמרא אין זה נוסח רנב"ה אלא תחינה זו נתקנה ע"י חכמי הש"ס. וציין לדברי החתם סופר (ח"א סימן רח) שהזכיר תחינה זו בשם תפילת רבי חנינא בן דוסא, ותמה על כך.

מעבר לתחילת הדף