ערך/תענית ציבור

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png תענית ציבור

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אמירת תחנון בתענית ציבור[edit]

מנהג קהילות הונגריה, וכמה מקהילות החסידים, שאין אומרים אבינו מלכנו בתענית ציבור, [מבית לוי].

קישורים חיצוניים[edit]

השתזפות בשמש[edit]

בספר מועדי ישרון (ח"א הל' תענית הערה 25) כתב בשם הגר"מ פינשטיין שאין חשש, ואף שיש אוסרים רחיצה של תענוג בתענית, מ"מ אין להוסיף על הגזירה. וכ"ד הגר"ש דבליצקי והגר"א שלזינגר והגר"א נבנצאל (אליבא דהלכתא, צז, עמוד יח הערה 1).

שחיה בבריכה בליל התענית[edit]

דעת הגר"מ פינשטיין להתיר שכן מעיקר הדין מותר אף ביום התענית עצמו ולכן יש להתיר עכ"פ בליל התענית. וכ"ד הגר"א נבנצאל, הגר"ע אוירבעך והגר"א שלזינגר (שם הערה 2).

מעבר לתחילת הדף