ערך/תליוהו וזבין זביניה זביני

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png תליוהו וזבין זביניה זביני

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

תליוהו וזבין זביניה זביני. מהני מדינא דדברים שבלב אינם דברים (הגר"ח, הובאו"ד בחו"ש הגאון רב"ב נדרים סי' ב') וממילא דהיכא דלא שייך האי דינא וכגון דברים שעיקרן בלב (הגרע"א) או דברים כלפי שמיא שגלוי וידוע לפניו (הגר"ר גראזאווסקי בקובץ קול התורה תשרי תשס"ה במוסף לזכרו עמ' ח' וס' בית אפרים הקדמה לאבהע"ז ד"ה ומעתה) לא אמרינן דזביניה זביני.

מעבר לתחילת הדף