ערך/תכלת

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png תכלת

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

טעם שאינו נוהג בזמן הזה[edit]

האר"י כתב[1] שלא נהג דין תכלת אלא בזמן שבית המקדש קיים.

ויש שכתבו[2] שהטעם לכך שבזמן הזה לא נהגו ליתן תכלת בציצית, לפי שיש חשש סכנה בתכלת כמבואר בספרי בפרשת וזאת הברכה[3], ומאחר שנפסק להלכה כמאן דאמר שתכלת ולבן אין מעכבין זה את זה, לכן לא סיכנו עצמם בדורות העברו, בשביל לקיים מצוות תכלת וכן הורו לכל ישראל. ומאחר שהוחזק אצל ישראל יותר מאלף שנה שנגנז התכלת, אין לנו להחמיר ולחוש ולצבוע חוט מדם דג ידוע.שולי הגליון


  1. מובא בשו"ת ישועות מלכו (או"ח סימן א).
  2. שו"ת ישועות מלכו (שם).
  3. פיסקא שנד
מעבר לתחילת הדף