ערך/תופר שתי תפירות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png תופר שתי תפירות

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

מלאכת התופר שתי תפירות היא אחת משלשים ותשע המלאכות האסורות בשבת.

תוכן המלאכה[edit]

הגמרא (שבת ע"ד ב') שואלת מדוע התופר שתי תפירות נחשב לעושה מלאכה, הרי אין זה מתקיים. ומכח קושיא זו אומרת הגמרא: "אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן, והוא שקשרן". כלומר, באמת אין חיוב חטאת על תפירת שתי תפירות אם לא קשר לבסוף שני קצוות החוט, כי כל מלאכה שאינה מתקיימת אינה מלאכה.

היכן היתה במשכן[edit]

מעבר לתחילת הדף