ערך/פלגינן

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png פלגינן

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

מקורות לפלגינן דבורא ופלגינן נאמנות[edit]

מקור פלגינן דיבורא: סנהדרין (ט:). מקור פלגינן נאמנות: עד א' על מות הבעל נאמן להתירה לבעלה (יבמות קיז:), ולא נאמן לענין הירושה (ע' כתובות קז. תד"ה בששמעו). וע"ע בכתובות קז. שע"א מועיל לאשה ולא לבניו ובנותיו. וע"ע ירושלמי סוטה גבי ע"א של סוטה דנאמן לאוסרה ולא להפסידה כתובתה. וע"ע סנהדרין ט: הנ"ל. וע' שיעורי ר' שמואל (החדש) מכות ז. (אות שטז). וי"א דלד' הרא"ש מכות ז. בשם י"מ והרמב"ן שם ל"א פלגינן נאמנות. וע' ר' שמואל שם.

פלגינן בתולדה[edit]

בתולדה לא פלגינן: קובה"ע כא ז. [וע' רא"ש מכות ז. בשם יש מתרצים, וברמב"ן שם]. וע' שיעורי ר' שמואל מכות ז. (אות שיד ד"ה וע"כ, עמ' שיז).שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף