ערך/פיטום הקטורת

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png פיטום הקטורת

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אמירת פיטום הקטורת[edit]

אמירת פרשת הקטורת והלכותיה שקולה להקטרת הקטורת בבית המקדש, כדרשת חז"ל (יומא פו:) על הפסוק (הושע יד ג): "ונשלמה פרים שפתינו"[השלם מקור].

סגולות אמירתה[edit]

בכף החיים (פאלאג'י) (או"ח סימן יז אות יח) כתב: "יכתוב פרשת הקטורת על קלף או גויל בכתב אשורית כספר תורה ויקרא בו ויעשה לו סגולה, דהקטורת מעשיר ומובטח לו דלא יופסק פרנסתו ותמיד יהיה לו פרנסה טובה וכלכלה ברוווח ולא בצמצום".

ובזוהר (פ' ויקהל ריח:): אמר רבי שמעון אי בני הוו ידעין כמה עלאה עובדא דקטורת קמי קודשא בריך הוא, הוו נטלי כל מילה ומילה והוו סלקין לה עטרה על רישיהו ככתרא דדהבא כו'.

מעבר לתחילת הדף