ערך/פיוטים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png פיוטים

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

קדימה[edit]

ברית שחלה בשבת[edit]

אם להקדים פזמוני המילה שמילה דוחה שבת או להקדים את השבת שהיא תדירה. שו"ת תורה לשמה (סימן עה) להקדים של שבת.

לומר בפיוט דברים שאינם שייכים אצלו[edit]

תורה לשמה (סימן פ) דן לגבי פיוט אזמר בשבחין מהאר"י ז"ל אם יכול לומר אסדר לדרומא מנרתא דסתימא כו' וכן בחמרא גו כסא ומדאני אסא, באופן שלא הניח השולחן בצפון והמנורה בדרום וגם אין לפניו הדס, והסיק שלא יאמר דמיחזי כשיקרא. אלא יאמר "אסדרו" במקום "אסדר" ויכוין בזה על כל ישראל שבלילה הזה כך מסדרים השולחן. וכתב כן דווקא לגבי פיוט זה שאינו פזמון ופיוט בעלמא אלא שאנו רוצים שעל ידי קריאת פיוט זה העוסק בסודות הקידוש והסעודה יחשב לנו כאילו כיוונו בסודות אלו שאיננו יודעים לכוונם.

מעבר לתחילת הדף