ערך/פחות משוה פרוטה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png פחות משוה פרוטה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

בחוב[edit]

בזכרון שמואל (סימן מז את ב) דן בחוב פחות משוה פרוטה, האם יש כאן חיוב רק בית דין אין נזקקין לו או שלא חייב כלל ודוקא בחוב גדול שנפרע חלקו חייב אף פחות משוה פרוטה[1].שולי הגליון


  1. ועי"ש שדן גם מצד מחילה דדווקא בשארית חוב גדול לא אמרינן דמחיל.
מעבר לתחילת הדף