ערך/עירוב חצירות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png עירוב חצירות

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

מבוי מפולש ורוחבו פחות מט"ז אמה, תיקונו ע"י צורת הפתח ולחי וקורה[edit]

שו"ת מן השמים (סימן יג) לאסור.

יחיד בעיר של גוים שננעלת בלילה אם מותר לטלטל בכולה[edit]

שו"ת מן השמים (סימן סה) שאף שחכמים אמרו שדירת גוי לאו שמה דירה שמא ביחיד לא גזרו, והשיבוהו מנחמיה שהזכיר בני הגולה שלא יוציאו משא אף שמקומות הרבה היו יחיד הדר בעיר של גוים.

מעבר לתחילת הדף