ערך/עידי חלות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png עידי חלות

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

טעם הדין[edit]

הפנ"י (בקידושין סה: סד"ה גמ' א"ל התם לא מיחייב) כתב דהטעם משום דענין הקידושין לאוסרה על כל העולם, וכיון שאינם יודעים לא נאסרו. ובקצה"ח (רמא, א) כתב דדין הוא בכל דבר שיהי' אפשר להוכיח אח"כ שנעשה, ובממון מהני הודאה, משא"כ גיטין וקידושין. ובקוב"ש (ב"ב אות קז) הביא ראיות שאינו בשביל להוכיח. ובשער"י (בתחילת ש"ז) כתב דיש דין בעדות לחדש כח פסק אצל הב"ד.שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף