ערך/מתנה על מנת להחזיר

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מתנה על מנת להחזיר

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

גדרה[edit]

כתב הקצה"ח (סימן קצ סק"ד) דהוה מתנה גמורה עם תנאי שיחזור ויקנה, ולא דמי לקני ע"מ להקנות.

בקנין כסף[edit]

האבנ"מ (סימן כ) כתב דבקנין כסף אחר שהחזיר שוב לא חל הקנין, ובזכרון שמואל (סימן מז בהגהה) פליג דמ"מ השיעבוד שנשתעבד גופו מחמת המתנה קיים, והוכיח כן מתשובת הרשב"א (ח"ד סימן רב).

מעבר לתחילת הדף