ערך/מתן תורה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מתן תורה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

מאימתי התחילה נתינת התורה[edit]

בבית האוצר (ע' אבות) חקר אם מתן תורה התחיל כבר בציווי לאבות, או מפסח מצרים, או רק אחר מתן תורה. ובכלל זה, אם החיוב עתה הוא מכח מתן תורה בלחוד או מכח הציווי שניתן לאבות.

והביא מדברי הרמב"ם (מלכים פ"ט) 'ששה דברים נצטווה אדם הראשון הוסיף לנח כו' ויצחק הפריש מעשר והוסיף כו' ויעקב הוסיף וכו' עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו'. משמע שהחיוב עתה הוא מכח החיוב הראשון ומתן תורה הוא השלמת נתינת שאר המצוות.

מעבר לתחילת הדף