ערך/מעמיד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מעמיד

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

בכמה מדיני התורה קובע המעמיד את דין הדבר העומד מכחו, הן בעניני איסור והיתר והן בעניני קבלת טומאה.

מעמיד בסוכה[edit]

מכך שדיני הדבר המקבל טומאה נקבעים לפי ה'מעמיד', עולה לכאורה לגבי סכך הכשר בסוכה רק בשאינו מקבל טומאה, שאם ה'מעמיד' מקבל טומאה ייפסל הסכך, ונחלקו אמוראים בביאור דעת רבי יהודה במשנה (סוכה כא:) שפסל סוכה הנסמכת בכרעי המטה ואינה יכולה לעמוד בפני עצמה, אם הוא מטעם זה שה'מעמיד' קובע את דין הסכך לפסול.

נחלקו ראשונים ואחרונים אם פסול 'מעמיד' בסכך הוא משום גזירה או מעיקר הדין ומדאורייתא.

עוד נחלקו אם דין זה הוא דווקא בפסול סכך המקבל טומאה, או שגם ביתר פסולי סכך אמרינן שאם המעמיד פסול, ייפסל הסכך כולו.

וכן דנו במעמיד בפסולי סכך דרבנן, שאם הוא משום גזירה הרי זו גזירה לגזירה, ואם הוא מעיקר הדין יש מקום לומר שגם בפסולי דרבנן ייפסל המעמיד.

מעמיד דמעמיד. אם נחשב כמעמיד ופסול או לאו וכשר. פשטות דברי האחרונים בשם הראשונים להכשיר מעמיד כשר העומד באמצעות מעמיד פסול. ואולם בחזון איש (או"ח סי' קמ"ג סק"ב) כתב שדברי הראשונים להכשיר מעמיד דמעמיד נאמרו באופנים ודברים מסוימים ואינם בעיקר גדר פסול מעמיד, ולכן כשמחבר כלונסאות הסוכה במסמרים המקבלים טומאה נידונה הסוכה כולה כעומדת מכח הדבר המקבל טומאה ופסולה.

לקריאה נוספת[edit]

  • ש"ס מתיבתא, עוז והדר, סוכה כרך ב, אוצר עיונים מערכה ט, עמ' א-טז.


שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף