ערך/כגון

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png כגון

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אם אפשר שהוא דווקא או רק דוגמא[edit]

עיין גליוני הש"ס (ברכות ה.) מה שהביא מדברי רש"י בסנהדרין (צח:), ועיי"ש שני לשונות ברש"י, ומשמע שפירושו דוגמא אך ללשון אחד ברש"י יש פעמים שכגון לאו דווקא ופירושו דווקא זה ולא אחר.

מעבר לתחילת הדף