ערך/טומאת התהום

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png טומאת התהום

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

טומאת התהום היא טומאה שנודעה לנו לראשונה בשעה זו ולא נודעה קודם לכן לאף אדם מעולם.

דוגמאות לטומאת התהום
  • טומאת מת - מת שנמצא קבור והאהילו מעליו ללא ידיעה (פסחים פא:).
  • טומאת שרץ - שרץ טמון בעפר ואדם הכניס את ידו לעפר ונגע (תוספות פסחים פ: ד"ה לאו).
  • טומאת זיבה - זב ביום השביעי לספירת שבעה נקיים אחר שטבל ונטהר, אם לאחר מכן יראה שוב באותו היום תיסתר ספירתו (פסחים פ:).

דינה[edit]

לענין תרומה הרי זו טומאה שהובררה כטומאה ודאית. לענין פסח ונזיר נאמרה הלכה למשה מסיני שאין טומאת התהום סותרת את מניינו של הנזיר או פוסלת את הקרבן (פסחים פא:), חכמים הסמיכו הלכה למשה מסיני זו על הפסוקים, בנזיר - "וכי ימות מת עליו" במחוורת עליו. בפסח - "כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם", לרבי יוחנן - "בדרך רחוקה לכם" במחוורת לכם. לרבי שמעון בן לקיש - כדרך, מה דרך בגלוי אף טומאה נמי בגלוי.

לא נאמר דין טומאת התהום אלא באופן שהטומאה מצד עצמה היתה סמויה מעין אדם, אך אם לא ראה אותה כיון שהיתה טמונה במים או באפילה או בנקיקי הסלעים והמציץ היה יכול לראותה, באופן זה לא נאמרה ההלכה למשה מסיני (פסחים פא:)

מעבר לתחילת הדף