ערך/זכר

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png זכר

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הקדמתו לנקבה[edit]

תורה לשמה (סימן נב) לענין מפטיר ליארצייט על אב ועל אם, מי קודם. ומביא סברא משום עסק התורה ששייך בו. וכן לענין מעשר עני (יבמות ק.) אשה קודמת משום זילותא, ומשמע שבלאו הכי זכר קודם. וכן כמה פסוקים ומקומות מצאנו שהקדימו זכר[1]שולי הגליון


  1. ועי"ש לענין יארצייט בעינן לעשות נחת רוב לזכר יותר שהיה עמנו בכלל ערבות וזיכנו, ואפשר שסבל בעבורנו. האיש צריך כפרה טפי מאשה משום ביטול תורה והוצאת שז"ל.
מעבר לתחילת הדף