ערך/זכות הבעל באשתו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png זכות הבעל באשתו

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

במציאתה[edit]

זוכה כדי שלא תבריח משל בעלה ותאמר מציאה מצאתי. ירושלמי (פ"ו דכתובות ה"א).

במתנתה[edit]

הקצות החושן (סימן קעו סק"ו) כתב בשם הרשב"א בתשובה (ח"ג סימן קמג) דמתנתה שלה ובעל אוכל פירות. ובאבני מלואים (סימן לז סק"א) הביא מהמרדכי (קדושין פרק ראשון תצג) דסבירא ליה מתנתה שלה דאי לאו הכי נימא יתר עליו הבעל דמתנתה שלו, והביא לרבי יעקב מקורבי"ל שנסתפק בבזה ודחה הראיה דבמתנה לא איירי.

מעבר לתחילת הדף