ערך/השחתת הזקן

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png השחתת הזקן

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

במספרים[edit]

שו"ת מן השמים (סימן לו) שאל אם יש איסור בזקן במספרים. והשיבוהו 'לא תשחית' כל דבר שיש בו השחתה [דהיינו תער].

להעביר תער על הגרון[edit]

שו"ת מן השמים (סימן מב) להתיר.

כשמשאיר חוט אחד מלמעלה ללמטה[edit]

שו"ת מן השמים (סימן נא) מכריע שיש להתיר רק לגבאים ונדיבים הבאים ויוצאים בחצרות המלכים והשרים.

המשחיתים כל זקנם ומשאירים חוט אחד ואח"כ מעבירים עליו מספרים[edit]

שו"ת מן השמים (סימן ע) שאל אם עבירה גדולה בדבר וצריך למחות ואף לנדות, או שאינה עבירה גדולה כ"כ ואין צריך לריב. והשיבוהו הנח להם לישראל מוטב יהיו שוגגים וכו'.

מעבר לתחילת הדף