ערך/הקדש

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png הקדש

אמירה לגבוה כמסירה להדיוט[edit]

בפי' הרא"ש (בנדרים כט: ד"ה שאני) כתב שהטעם משום מוצא שפתיך תשמור, וכן משמע לכאורה בב"ב קלג: וע"ש רשב"ם ד"ה ולא תשיימיה. ובמאירי קידושין כח משמע שהענין דהכל ברשות גבוה משום לה' הארץ ומלואה.

'אין חצר להקדש' ודין זכיית הקדש על ידי חצר הדיוט[edit]

עי' חדש על ה(מ)דף (נדרים לד).שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף