ערך/הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הכי אמרי' בשבת י:, ומבואר שם בדברי רש"י ותוס', שאם יודע שחבירו יתבייש במתנה, אדרבה צריך לא להודיעו כדי שלא יתבייש, אבל אם יודע שלא יתבייש, א"כ צריך להודיעו כדי להרבות אהבה ביניהם.

מעבר לתחילת הדף