ערך/החזקת טובה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png החזקת טובה

לכהנים אחר ברכת כהנים[edit]

הרש"ש (שביעית פ"ד מ"ב) מביא מנהג שאומרים לכהנים אחר ירידתם מן הדוכן ישר כחכם, ורבים לעגו למנהג זה שהרי מצווים הם בכך, ועוברים בג' עשים אם לא יברכו. אמנם מביא הרש"ש סמך למנהג זה מדין החזקת טובה בפירות שביעית, שאף שהבעלים מצווים להפקיר את הפירות אפ"ה מותר להחזיק להם טובה לכולי עלמא.

מעבר לתחילת הדף