ערך/הדלקת המנורה בבית המקדש

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png הדלקת המנורה בבית המקדש

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

זמנה[edit]

מתוספות מנחות (פט. ד"ה אין) משמע שזמן הדלקת הנרות היה בלילה. ובגבורת ארי (יומא טו.) הקשה על דבריהם מדברי הגמרא שם שמבואר שהיתה ההדלקה בין הערביים.

במקדש דוד (סימן כא סק"א ד"ה ובעיקר) הוכיח שההדלקה היתה סמוך לחשיכה.

החזו"א (סימן לו סקי"א) כתב שהדלקת הנרות היתה תכף אחר שקרב התמיד בתשעה ומחצה.

ביום[edit]

מחלוקת הראשונים אם הדליקו גם ביום, או רק מערב עד בוקר - עי' חדש על ה(מ)דף (חגיגה כו).

מעבר לתחילת הדף