ערך/דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

כללי[edit]

דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם על פה. שדי חמד מערכת ד אות מד.

תהילים[edit]

דעת המשנה ברורה[השלם מקור] שקריאת תהילים בעל פה מותרת לפי שהיא כתפילה.

דעת הקיצור שולחן ערוך (סימן א ס"ו) שאף קריאת תהילים אסורה משום דברים שבכתב כו'.

מעבר לתחילת הדף