ערך/גרמי

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png גרמי

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הדין[edit]

בב"ק ק. דעת ר"מ דחייב, ושם פסקי' כר"מ, וע' ב"ק קיז:, וברמב"ם חובל ומזיק ז יא, ובשו"ע חו"מ שפו א פסקו כר"מ.

אם חיובו מדרבנן[edit]

דעת תוס' (ב"ק נד. ד"ה חמור, סב: ד"ה יצאו, ב"ב כב: סד"ה זאת) דהוי מדרבנן. ודעת הרמב"ן בדינא דגרמי ד"ה כתבתי דהוי דאו'. וכ"ד הטור. וע' ש"ך שפו סק"א.שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף