משתמש:עמד/ארגז חול

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שורת התפריטים[edit]

תפריט "File"

File (קובץ)[edit]

תפריט זה שולט על הגדרות העריכה של התוכנה: רשימת דפים, רשימת שינויים, כתובת אינטרנט וכד'. הוא יכול לשחזר אותם או לטעון הגדרות שמורות בקבצי xml. להלן האפשרויות הניתנות בתפריט:

 • Reset to default settings - "איפוס להגדרות ברירת המחדל". טוען מחדש את התוכנה ומוחק את כל ההגדרות שהוזנו.
 • ...Open settings - "פתח הגדרות". פותח חלון "פתיחה" לטעינת הגדרות השמורות בקבצי xml.
 • Recent settings - "הגדרות אחרונות". נותן אפשרות לטעון את ההגדרות האחרונות שנשמרו בקבצי xml באמצעות התוכנה (בתנאי שלא הועבר מקומם של הקבצים לתיקיה אחרת במחשב).

 • Save settings - "שמירת הגדרות". שומר את ההגדרות הנוכחיות בקובץ ה-xml שממנו נטענו ההגדרות.
 • ...Save settings as - "שמירת הגדרות כ..." שומר את ההגדרות הנוכחיות בקובץ xml חדש. אח"כ אפשר לטעון את ההגדרות שבו באמצעות "...Open settings" ו"Recent settings".
 • Save settings as default - "שמירת הגדרות כברירת מחדל". שומר את ההגדרות הנוכחיות בקובץ מיוחד בתור הגדרות ברירת המחדל, כך שההגדרות ישארו גם לאחר הפעלה מחדש של התוכנה.

 • ...Log in/Profiles - "כניסה/פרופילים...". פותח חלון כניסה לחשבון עם אפשרויות למעבר קל בן חשבונות ושמירת סיסמאות. ניתן להגיע לחלון זה גם באמצעות קיצור המקלדת Ctrl+L.
 • Log out - "צא מהמערכת". התנקות מהחשבון בלי לצאת מהתוכנית.
 • Refresh Status/Typos - "רענון מצב/שגיאות הקלדה" - מאפשר לרענן את רשימת הקלדה, אם התוכנה פתוחה זמן רב וברצונכם רשימת הקלדה מעודכנת. טוען את ההגדרות של המשתמשים והתבניות מחדש. יעיל בעיקר במיזמי קרן ויקימדיה בהם יש רשימת החלפות שהתוכנה מבצעת באופן אוטומטי. ניתן לבצע פעולה זו גם באמצעות קיצור המקלדת Ctrl+R.

 • Exit - יציאה מהתוכנית. ניתן לבצע פעולה זו גם באמצעות קיצור המקלדת Ctrl+Q.

View (תצוגה)[edit]

תפריט "View"

תפריט זה שולט על תצוגת החלונות וסרגלי הכלים בתוכנה. להלן האפשרויות הניתנות בתפריט:

 • Show toolbar - "הצג סרגל כלים". מציב את הסרגל הבא מעל שורת התפריטים: AWBtoptoolbar.png. הסרגל כולל את הפונקציות הבאות (לפי הסדר): מחק (למפעילים), דלג, שמור, הצג תצוגה מקדימה, עצור, התחל, והצג או הסתר את החלונית. ניתן לבצע פעולה זו גם באמצעות קיצור המקלדת F12.
 • Show control panel - "הצג לוח בקרה". מציג/מסתיר את תיבת העריכה (החלון העיקרי בתוכנה). ניתן לבצע פעולה זו גם באמצעות קיצור המקלדת F11.
 • Enlarge Edit box - "הגדל את תיבת העריכה". מרחיב את תיבת העריכה על כל רוחב החלון ומסתיר את תיבת ההגדרות. ניתן לבצע פעולה זו גם באמצעות קיצור המקלדת F10.
 • Show Edit Box Toolbar - "הצג סרגל כלים של תיבת העריכה". מציג את סרגל הכלים AWBtoolbar.png בראש תיבת העריכה. הסרגל כולל פונקציות פשוטות, ודומה לסרגל העריכה שבראש חלון העריכה באוצר. ניתן לבצע פעולה זו גם באמצעות קיצור המקלדת F9.

 • Display false positives button - "להציג לחצן תוצאות חיובית שווא". מציג לחצן הנקרא "false" לצד "Stop" בכרטיסיה " Start". לחצן זה שימושי רק במיזמי קרן ויקימדיה, ולא באוצר.

List (רשימה)[edit]

תפריט "List"

בתפריט זה ניתנות אפשרויות והגדרות שונות לרשימת הדפים לעריכה. להלן האפשרויות הניתנות בתפריט:

 • Keep alphabetized - כשהכפתור לחוץ (ומסומן לידו וי), הסדר של הדפים ברשימה לפי הא'-ב' נשמר כל הזמן. גם אם כותבים דפים בסוף הרשימה, הם נכנסים מיד למקום המתאים לפי סדר הא'-ב'.
 • Remove duplicates - שכהכפתור לחוץ הוא מסיר את הכפילויות ברשימה בצורה אוטומטית, ושומר בכל עת שלא יהיה בה את אותו דף פעמיים.
 • Remove non-mainspace - כשהכפתור לחוץ הוא מסיר מהרשימה באופן אוטומטי את כל הדפים שאינם במרחב הראשי.

 • Convert to talk pages - "המרה לדפי שיחה". הכפתור מחליף את כל הדפים ברשימה בדפי השיחה שלהם.
 • Convert from talk pages - "המרה מדפי שיחה". הכפתור מחליף את כל דפי השיחה ברשימה בדפי התוכן שלהם.

 • ...Filter - "סינון". פותח את החלון List Filter על מנת לבחור מרחבי שם שיוצגו ברשימה.
 • ...Save list - "שמור רשימה". מאפשר לשמור את רשימת הדפים בקובץ טקסט (txt), כשבתיבה "שמור כסוג" ניתנות ארבע אפשרויות:
א. קובץ טקסט הכתוב בקוד ויקי. הרשימה נראית ככה:
# [[:דף 1]]
# [[:דף 2]]
ב. קובץ טקסט רגיל (כמו האפשרות הראשונה, בלי הסימנים # [: ])
ג. רשימה צפופה רגילה (יש פסיק בין דף לדף במקום אנטר).
ד. רשימה צפופה בקוד ויקי (יש פסיק במקום # ואנטר).
 • Clear current list - "נקה רשימה נוכחית". מרוקן את רשימת הדפים מהחלון Make list.

Plugins (תוספים)[edit]

תפריט "Plugins"
 • ...Load - "טען". מאפשר לטעון תוספים לתוכנה.
 • ...Manager - "מנהל". מציג רשימה של כל התוספים שנטענו בריצה הנוכחית של התוכנה.

Options (אפשרויות)[edit]

תפריט "Options"

...Preferences (העדפות)[edit]

פותח את חלון העדפות הכולל בתוכו שש כרטיסיות (אפשר לפתוח חלון זה גם באמצעות קיצור המקלדת Ctrl+P):

כיתוב=ששת הכרטיסיות של "העדפות"

 • הכרטיסיה General (כללי) כוללת את האפשרוית הבאות:
  • Minimize to notification area (systray) - "צמצם לאזור ההודעות". בחירת האפשרות הזו תגרום לכך שכשתסתירו את התוכנה באמצעות כפתור "מזער", התוכנה תשאר פתוחה, אך לא תוצג בשורת המשימות של Windows, אלא תישאר יחד עם שאר הסמלים המוסתרים בשמאל שורת המשימות.
  • Warn on exit -"התראה על יציאה". ברירת מחדל. אפשרות זו גורמת לכך שבלחיצה על X או על "Exit" (יציאה), התוכנה לא תסגר מיד, אלא תציג את החלון "Exit?" השואל האם אתם בטוחים שאתם רוצים לצאת, ומזכיר לכם לשמור את ההגדרות שהזנתם.
  • Save page list with settings - "שמור רשימת דפים עם ההגדרות". אפשרות ברירת מחדל נוספת, המורה לתוכנה לשמור את רשימת הדפים כחלק מההגדרות הנוכחיות. ביטול האפשרות יגרום לכך שרשימת הדפים לא תשמר בקובץ הxml בו תשמרו את שאר ההגדרות.

Tools[edit]

 • ' -
 • ' -
 • ' -
 • ' -
 • List comparer -