מראי מקומות/אורח חיים/סח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה
שערי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
לבושי שרדמראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע"


מראי מקומות TriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png סח

האם מותר להוסיף פיוטים בברכות ק"ש

הטור דייק מדברי הרמב"ם בחיבורו, שאין להוסיף, ויש להעיר דכ"כ הרמב"ם להדיא בתשובה בפאר הדור סי' סד, ובסי' קכט, דאין להוסיף, ומאידך המנהיג בדיני תפילה סי' נח, כתב דשרי ואין בזה הפסק כלל, ע"כ, והטור בסי' תרכ, כתב דמנהג אשכנז להוסיף, ע"כ, והמנהיג בהל' צום כיפור סי' נט, כתב שכן מנהג צרפת.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף