מהר"צ חיות/יבמות/נט/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זה (לעת עתה זמין למנויים בלבד - למעט דף ב.)לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
רמב"ן
רשב"א
תוספות רי"ד

חי' הלכות מהרש"א
מהר"ם
מהרש"ל
מהדורא בתרא
מהר"צ חיות
רש"ש


שינון הדף בר"ת


מהר"צ חיות TriangleArrow-Left.png יבמות TriangleArrow-Left.png נט TriangleArrow-Left.png א

גמרא. אשה אחת ולא שתים. נ"ב עיין מה שכתב הרב המגיד (פי"ז מהל' איסורי ביאה הלי"ב) דמכאן הוציא הרמב"ם דבריו דכהן גדול אסור בשתי נשים. והנה הראב"ד השיג עליו מקרא מפורש (דברי הימים ב, כד ג) וישא לו יהוידע נשים שתים ע"ש.

אולם הפירוש המקרא - יהוידע השיא ליואש שתי נשים, ויואש לא היה כהן כלל. שמעתי זאת בשם מהר"ז מווילנא[1]:שולי הגליון


  1. וכן הביא משמו (מתולדות אדם) במנחת חינוך (מ' רע"ב) וכן כתב החתם סופר בתשובה (אבן העזר ח"א סי' קנ"א ד"ה גם מה שהחליט) בשם היעב"ץ, והעיר המנחת חינוך על זה מד' המפרש הנד' ע"ש רש"י בדברי הימים (שם) שמדבריו מבואר להדיא דקרא מיירי ביהוידע שנשא בעצמו נשים והוליד בנים ובנות, עיי"ש. ועי' המצוין על הרמב"ם שם. ועי' מקו"צ וספר המפתח שם.
< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף