מגדל עוז/נדרים/ד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


מגדל עוזTriangleArrow-Left.png נדרים TriangleArrow-Left.png ד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
מעשה רקח
ציוני מהר"ן


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע"


א[edit]

נדרי אונסים כו' עד ולא יעשה דבריו חולין. פ' ארבעה נדרים:

ב[edit]

נדרי אונסים כו' עד ולא יעשה דבריו חולין. פ' ארבעה נדרים:

ג[edit]

נדרי אונסים כו' עד ולא יעשה דבריו חולין. פ' ארבעה נדרים:

ד[edit]

נדרי אונסים כו' עד ולא יעשה דבריו חולין. פ' ארבעה נדרים:

ה[edit]

מי שנדר וניחם על נדרו וכו'. פרק ארבעה נדרים (דף כ"ג) ופ' ר"א דמס' נדרים (דף ס"ד)  :

דין היתר נדרים עד שיחול בשבועה. במסכת בכורות פ' כל פסולי המוקדשין (דף ל"ו ל"ז) ופ"ב דיבמות ופ' ד' נדרים בהרבה מקומות ובירושלמי:

ו[edit]

מי שנדר וניחם על נדרו וכו'. פרק ארבעה נדרים (דף כ"ג) ופ' ר"א דמס' נדרים (דף ס"ד)  :

דין היתר נדרים עד שיחול בשבועה. במסכת בכורות פ' כל פסולי המוקדשין (דף ל"ו ל"ז) ופ"ב דיבמות ופ' ד' נדרים בהרבה מקומות ובירושלמי:

ז[edit]

וכשם שנשאלין עד על התמורה. בערכין פ' שום היתומים (דף צ"ט) ובמס' נדרים פ' הנודר מן הירק:

ח[edit]

וכשם שהאב עד לנדרי איסר. בנדרים פ' נערה המאורסה (דף ע"ח)  :

ט[edit]

מי שנדר ושמע כו' והראשון אסור. פ' מי שאמר הריני נזיר (דף כ"ט)  :

י[edit]

וכן המתפיס כו' עד לא הותרה בפת. פ' ואלו מותרין (דף י"ז י"ח) בירושלמי פ' ד' נדרים (דף כ"ה) ופ' שבועת תניין מייתי לה:

יא[edit]

הנשבע או הנודר עד וכן כל כיוצא בהן. פ' ארבעה נדרים (דף כ"ז)  :

יב[edit]

נדר בנזיר בקרבן וכו' עד לכולן. הכי משמע פרק ר"א דנדרים (דף כ"ה) ופ' שבועת הפקדון (דף ל"ח) דפסיק כר' יהודה:

יג[edit]

הנודר מאנשי העיר וכו' עד נדרו מותר. בירושלמי דפ' בתרא דנדרים והביאו הרמב"ן ז"ל בהלכותיו:

יד[edit]

האומר פירות אלו אסורין עלי היום עד לדבר המותר. בנדרים פ' ואלו מותרין (דף י"ד)  :

טו[edit]

האומר פירות אלו אסורין עלי היום עד לדבר המותר. בנדרים פ' ואלו מותרין (דף י"ד)  :

טז[edit]

הנודר לצום עשרה ימים עד סוף הפרק. מקצתו פ"ק דתענית (דף י"ב) ובמס' שבת (דף מ') ובירושלמי מפרש הכל כך והרמב"ן ז"ל הביאו בהל' נדרים:


מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.