הגדה של פסח (רבי טעבעלה באנדי)/מגיד/כמה מעלות טובות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

הגדה של פסח || הגדה של פסח (רבי טעבעלה באנדי)     TriangleArrow-Right.png עשרת המכותמימרא דרבן גמליאל TriangleArrow-Left.png

הגדה של פסח   מגיד
כַּמָה מַעֲלוֹת טוֹבוֹת לַמָּקוֹם עָלֵינוּ:
אִלּוּ הוֹצִיאָנוּ מִמִצְרַיִם וְלֹא עָשָׂה בָהֶם שְׁפָטִים דַּיֵּנוּ:
אִלּוּ עָשָׂה בָהֶם שְׁפָטִים וְלֹא עָשָׂה בֵאלֹהֵיהֶם דַּיֵּנוּ:
אִלּוּ עָשָׂה בֵאלֹהֵיהֶם וְלֹא הָרַג אֶת בְּכוֹרֵיהֶם דַּיֵּנוּ:
אִלּוּ הָרַג אֶת בְּכוֹרֵיהֶם וְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת מָמוֹנָם דַּיֵּנוּ:
אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת מָמוֹנָם וְלֹא קָרַע לָנוּ אֶת הַיָּם דַּיֵּנוּ:
אִלּוּ קָרַע לָנוּ אֶת הַיָּם וְלֹא הֶעֱבִירָנוּ בְּתוֹכוֹ בֶּחָרָבָה דַּיֵּנוּ:
אִלּוּ הֶעֱבִירָנוּ בְּתוֹכוֹ בֶּחָרָבָה וְלֹא שִׁקַּע צָרֵנוּ בְּתוֹכוֹ דַּיֵּנוּ:
אִלּוּ שִׁקַּע צָרֵנוּ בְּתוֹכוֹ וְלֹא סִפֵּק צָרְכֵּנוּ בַּמִדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה דַּיֵּנוּ:
אִלּוּ סִפֵּק צָרְכֵּנוּ בְּמִדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה וְלֹא הֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן דַּיֵּנוּ:
אִלּוּ הֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן וְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת הַשַׁבָּת דַּיֵּנוּ:
אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת הַשַׁבָּת וְלֹא קֵרְבָנוּ לִפְנֵי הַר סִינַי דַּיֵּנוּ:
אִלּוּ קֵרְבָנוּ לִפְנֵי הַר סִינַי וְלא נָתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָה דַּיֵּנוּ:
אִלּוּ נַתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָה וְלֹא הִכְנִיסָנוּ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל דַּיֵּנוּ:
אִלּוּ הִכְנִיסָנוּ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְלֹא בָנָה לָנוּ אֶת בֵּית הַבְּחִירָה דַּיֵּנוּ:

עַל אַחַת כַּמָה וְכַמָה טוֹבָה כְפוּלָה וּמְכֻפֶּלֶת לַמָּקוֹם עָלֵינוּ שֶׁהוֹצִיאָנוּ מִמִּצְרַיִם וְעָשָׂה בָהֶם שְׁפָטִים וְעָשָׂה בֵאלֹהֵיהֶם וְהָרַג אֶת בְּכוֹרֵיהֶם וְנָתַן לָנוּ אֶת מָמוֹנָם. וְקָרַע לָנוּ אֶת הַיָּם וְהֶעֱבִירָנוּ בְּתוֹכוֹ בֶּחָרָבָה וְשִׁקַּע צָרֵנוּ בְּתוֹכוֹ. וְסִפֵּק צָרְכֵנוּ בַּמִדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה וְהֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן. וְנָתַן לָנוּ אֶת הַשַּׁבָּת וְקֵרְבָנוּ לִפְנֵי הַר סִינַי וְנָתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָה וְהִכְנִיסָנוּ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וּבָנָה לָנוּ אֶת בֵּית הַבְּחִירָה לְכַפֵּר עַל כָּל עֲוֹנוֹתֵינוּ:

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


כמה מעלות טובות למקום כנגד הארבעה שצריכין להודות כמובא למעלה מתכוין לה סידו' בעהג"ד כמה מעלות טובות שמחלק בהן בד' חלקים.

[א] אלו הוציאנו ממצרים נגד חבוש מסדר זאת, שיציאת מצרים היא כחבוש שיצא מבית האסורים כמו שנאמר ויוצא אתכם מכור הברזל ומסדר והולך כל הנסים שאירע בשעת יציאת מצרים עד קריעת ים סוף.

[ב] נגד ים אלו קרע לנו את הים הוא קריעת ים סוף ומסדר והולך כל הנסים שאירע בשעת קריעת הים עד ביאת מדבר.

[ג] נגד מדבר אלו ספק צרכינו במדבר היא הליכת מדבר ומסדר והולך כל הנסים שאירעו לנו במדבר עד שבת שנתן לנו במרה.

[ד] נגד חולה אלו קרבנו לפני הר סיני שע"י כן נתרפאו כל החולים שהיו כבר מעת צאתם ממצרים עיין רש"א בח"א מסכת ברכות והוא מונה ומסדר והולך כל הנסים והטובות שעה עמנו עד שהכניסנו לארץ ישראל. וע"י הני ד' נסים הכניסנו לארץ ישראל וכך פירושו:

אלו הוציאנו ממצרים בלא כל הני נסים שעשה לנו בשעת יציאת מצרים ר"ל ביציאת מצרים לבד. דינו. כבר צריכין אנו להודות בחיוב על הנס יציאה לבד ומכש"כ אחר שהוציאנו בכל הני נסים שאירעו לנו עד שבאנו לים מכש"כ שאנו צריכים להודות. ואח"כ אמר לאלו קרע לנו את הים לבד אנו צריכים להודות ומכש"כ שקרע לנו ועשה לנו עוד כמה נסים בקריעת ים סוף עד שבאנו למדבר מכש"כ שמחוייבים אנחנו להודות. ואח"כ אמר אלו ספק צרכינו במדבר לבד דינו כבר חיוב עלינו להודות ומכש"כ בשארי נסים שעשה לנו במדבר במן ובשבת שאנחנו מחוייבים להודות ואח"כ אמר אלו קרבנו לפני הר סיני שנתרפאו כל החולים דינו בזה לבד החיוב להודות ומכש"כ שנתן לנו את התורה לזכות אותנו ולהביאנו ע"י זכות התורה לארץ ישראל מכש"כ שאנחנו חייבים להודות. ואחר כל זאת שעשה לנו הנך ד' נסים מקיים בנו עוד התכלית מכל הנסים שהוא והכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את הבחירה לכפר עוונתינו.

ועל אחת כמה וכמה שצריכין להודות כי טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו.

Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

מעבר לתחילת הדף
·