בראשית רבה/א/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

בראשית רבה TriangleArrow-Left.png א TriangleArrow-Left.png ב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


בראשית רבה


מפרשי המדרש

יפה תואר
יפה תואר השלם
מתנות כהונה
פירוש מהרז"ו
עץ יוסף
ענף יוסף
רש"י


לדף זה באתר "על התורה"


דפים מקושרים

רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי פתח: (תהלים קיא ו) כח מעשיו הגיד לעמו וגו'. מה טעם גלה הקב"ה לישראל מה שנברא ביום הראשון ומה שנברא ביום השני? מפני אומות העולם, שלא יהו מונין את ישראל ואומרין להם הלא אומה של בוזזים אתם, וישראל משיבים אותן ואומרין להם ואתם הלא בזוזה היא בידכם. הלא (דברים ב) הכפתורים היוצאים מכפתר השמידום וישבו תחתם. העולם ומלואו של הקב"ה כשרצה נתנה לכם, וכשרצה נטלה מכם ונתנה לנו. הדא הוא דכתיב (תהלים שם) לתת להם נחלת גוים וגו', הגיד להם את כל הדורות:

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף