בראשית רבה/א/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

בראשית רבה TriangleArrow-Left.png א TriangleArrow-Left.png א

הבא >
מעבר לתחתית הדף


בראשית רבה


מפרשי המדרש

ידי משה
יפה תואר
יפה תואר השלם
מתנות כהונה
פירוש מהרז"ו
עץ יוסף
ענף יוסף
רש"י


לדף זה באתר "על התורה"


דפים מקושרים

רבי הושעיא רבה פתח: (משלי ח ל) ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום וגו'. אמון פדגוג, אמון מכוסה, אמון מוצנע, ואית דאמרי אמון רבתא. אמון פדגוג, היך מה דאת אמר (במדבר יא יב) כאשר ישא האומן אח היונק. אמון מכוסה, היך מה דאת אמר (איכה ד ה) האמונים עלי תולע וגו'. אמון מוצנע, היך מה דאת אמר (אסתר ב ז) ויהי אומן את הדסה. אמון רבתא, כמה דתימא (נחום ג ח) התיטבי מנא אמון, ומתרגמינן: האת טבא מאלכסנדריא רבתא דיתבא בין נהרתא:

דבר אחר אמון, אומן. התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו של הקב"ה. בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין, אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא דיפתראות ופינקסאות יש לו, לדעת האיך הוא עושה חדרים, האיך הוא עושה פשפשין, כך היה הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם, והתורה אמרה בראשית ברא אלהים, ואין ראשית אלא תורה, היך מה דאת אמר (משלי ח כב) ה' קנני ראשית דרכו:

· הבא >
מעבר לתחילת הדף