בית ישראל (קאזניץ)/עירובין/כו/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

בית ישראל (קאזניץ) TriangleArrow-Left.png עירובין TriangleArrow-Left.png כו TriangleArrow-Left.png א     TriangleArrow-Right.png עמוד קודםעמוד הבא TriangleArrow-Left.png

בד"ה דבי תורי. פ"ה דמחוזא עיר שאין לה חומה. נראה דוודאי חומה היה אלא שסתם חומה הוא מבצר והוא מוקף ולבסוף ישב כמ"ש בסימן ת"א ומהתימא על המג"א והט"ז בהלכות מגילה שמדמין חומה למוקף דהרי חומה הוא מבצר. וז"ש רש"י דאין לה חומה, היינו דין חומה ומ"מ כבר הוא מחיצה מדאורייתא אלא שמחוסר דיורין. ולכן אין חייבין משום ר"ה. אלא דאח"כ עשו עוד מחיצות קטנות אצל המבואות משום הכירא דתורי לשמרם ולא קשה הני ב' קושיות התוס' וק"ל:

מעבר לתחילת הדף