אקדמות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אקדמות

אקדמות


אקדמות מילין ושריות שו
תא
אולא שקילנא הרמן ורשו
תא
בבבי תרי ותלת דאפתח בנקשו
תא
בברי דברי וטרי עדי לקשישו
תא
גבורן עלמין ליה ולא ספק פרישו
תא
גויל אלו רקיעי קני כל חורש
תא
דיו אלו ימי וכל מי כנישו
תא
דיירי ארעא ספרי ורשמי רשו
תא
הדר מרי שמיא ושליט ביבש
תא
הקם עלמא יחידאי וכבשיה בכשו
תא
ובלא לאו שכלליה ובלא תששו
תא
ובאתא קלילא דלית בה מששו
תא
זמין כל עבידתיה בהך יומי ש
תא
זהור יקריה עליה עלי כורסיה דאש
תא
חיל אלף אלפין ורבוא לשמשו
תא
חדתין נבוט לצפרין סגיאה טרשו
תא
טפי יקידין שרפין כלול גפי ש
תא
טעם עד יתיהב להון שתיקין באדש
תא
יקבלון דין מן דין שוי דלא בשש
תא
יקר מלי כל ארעא לתלותי קדוש
תא
ככל מן קדם שדי כקל מי נפישו
תא
כרובין קבל גלגלין מרוממין באוש
תא
למחזי באנפא עין כות גירי קש
תא
לכל אתר דמשתלחין זריזין באשו
תא
מברכין בריך יקריה בכל לשן לחישו
תא
מאתר בית שכינתיה דלא צריך בחישו
תא
נהים כל חיל מרומא מקלסין בחשש
תא
נהירא מלכותיה לדר ודר לאפרש
תא
סדירא בהון קדושתא וכד חלפא שע
תא
סיומא דלעלם ואף לא לשבוע
תא
עדב יקר אחסנתיה חביבין דבקבע
תא
עבידן ליה חטיבה בדנח ושקע
תא
פרישן למנתיה למעבד ליה רעו
תא
פרישותיה שבחיה יחוון בשעו
תא
צבי וחמיד ורגיג דילאון בלעו
תא
צלותהון בכן מקבל והניא בעו
תא
קטירא לחי עלמא בתגא בשבוע
תא
קבל יקר טוטפתא יתיבא בקביעו
תא
רשימא היא גופא בחכמתא ובדע
תא
רבותהון דישראל קראי בשמע
תא
שבח רבון עלמא אמירא דכו
תא
שפר עליה לחוויה באפי מלבו
תא
תאין ומתכנשין כחיזו אדו
תא
תמהין ושיילין ליה בעסק אתו
תא
מנן ומאן הוא רחימך שפירא בריו
תא
ארום בגיניה ספית מדור אריו
תא
יקרא ויאה את אין תערבין למרו
תא
ךעותך נעביד ליך בכל אתרו
תא
בחכמתא מתיבתא להון קצת להודעו
תא
ידעתון חכמין ליה באשתמודעו
תא
רבותכון מה חשיבא קבל ההיא שבח
תא
ךבותא דיעבד לי כד מטיא שע
תא
במיתי לי נהורא ותחפי לכון בה
תא
יקריה כד אתגלי בתוקפא ובגבור
תא
ישלם גמוליא לסנאי ונגו
תא
צדקתא לעם חביב וסגיא זכו
תא
חדו ידו שלימא במיתי ומנא דכו
תא
קריתא דירושלם כד יכנש גלו
תא
יקריה מטיל עליה ביומי וליל
תא
גנוניה למעבד בה בתושבחן כליל
תא
דזיהור ענניא למשפר כיל
תא
לפומיה דעבידתא עבידן מטלל
תא
בתכתכי דהב פיזא ושבע מעל
תא
תחימין צדיקי קדם רב פעל
תא
ורויהוין דמי לשבעא חדו
תא
רקיעא בזהוריה וכוכבי זיו
תא
הדרא דלא אפשר למפרט בשפו
תא
ולא אשתמע וחמי נביאן חזו
תא
בלא שלטא ביה עין בגו עדן גנ
תא
מטיילי ביה חנגא לבהדי דשכינ
תא
עליה רמזי דין הוא ברם באמתנו
תא
שברנא ליה בשבין תקוף המנו
תא
ידבר לן עלמין עלמין מדמו
תא
מנת דילן דמלקדמין פרש בארמו
תא
טלולא דלויתן ותור טור רמו
תא
וחד בחד כי סביך ועביד קרבו
תא
בקרנוהי מנגח בהמות ברברבו
תא
יקרטע נון לקבליה בציצוי בגבור
תא
מקרב ליה בריה בחרביה ברברבו
תא
אריסטון לצדיקי יתקן ושיריו
תא
מסחרין עלי תכי דכדכוד וגומר
תא
נגידין קמיהון אפרסמון נהר
תא
ומתפנקין ורוי בכסי רוי
תא
חמר מרת דמבראשית נטיר בי נעו
תא
זכאין כד שמעתון שבח דא שיר
תא
קביעין כן תהוון בהנהו חבור
תא
ותזכון די תיתבון בעילא דר
תא
ארי תציתון למלוי דנפקין בהדר
תא
מרומם הוא אלהין בקדמא ובתרי
תא
צבי ואתרעי בן ומסר לן אורי
תא

ביאורים על אקדמות[edit]שולי הגליון·
מעבר לתחילת הדף