אוצר הספרים בן יעקב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
אוצר הספרים
ספר ערוך
לתכונת ספרי ישראל
נדפסים וכתבי יד
כסדר א"ב

יגיעו למספר שבעה עשר אלף (17,000)
מאת
יצחק אייזיק בן־יעקב
מווילנא

<וילנה תר"מ>

תוכן העניינים[edit]

הוקלד חלקית, אתם מוזמנים לתרום ולהשלים את הדף/הפסקה
נא לא להסיר תבנית זו לפני השלמת ההקלדה

מהדורות דפוס[edit]

  • וילנה תר"מ באתר "אוצר החכמה"

·
מעבר לתחילת הדף