אוצר:הבהרה משפטית

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
הוקלד חלקית, אתם מוזמנים לתרום ולהשלים את הדף/הפסקה
נא לא להסיר תבנית זו לפני השלמת ההקלדה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הבהרה משפטית

להלן מספר הבהרות שחשוב לקחת לתשומת לב בעת השימוש באוצר הספרים היהודי השיתופי (להלן, "האתר", "האוצר" או "המיזם"). רשות העיון באוצר מותנית בידיעתך את התנאים הללו ובהסכמתך להם.

נודה לך אם תקדיש מזמנך לשם קריאת דף זה, ואנו מקווים שתיהנה מהחוויה שמעניק לך 'אוצר הספרים היהודי השיתופי'.

הבהרה כללית[edit]

 • בשל בעיות ממשק, הגרסה הקובעת של כל מונח משפטי באוצר הספרים היהודי השיתופי, היא הגרסה העברית. אנו משתדלים לספק הבהרות דומות גם בשפות אחרות, אך בעיות טכניות ואחרות מונעות מאתנו התאמה מושלמת. לכן, כאמור, הגרסה העברית היא הקובעת. כמו כן, גירסת התצוגה למחשבים היא הקובעת.
 • אנא ודא שאתה מבין כי המידע המסופק באתר מובא בצורה חופשית ובחינם לצורך שימוש אישי, ולא נערך כל הסכם או חוזה, לא מוצהר ולא משתמע, בינך לבין הבעלים או המשתמשים של אתר זה, בעלי השרתים בהם מאוחסן האתר, התורמים הפרטיים למיזם, כל מנהל, טכנאי או אדם אחר הקשור בכל דרך לאתר זה.
 • האוצר לא נבדק בצורה אחידה. בעלי האתר והמשתמשים בו, שעשויים לתקן טעויות או להסיר מידע מטעה, עושים זאת ללא כל חובה משפטית לעשות כך. לכן, המידע המוצג באתר, מוגש כפי שהוא, וללא כל התחייבות להתאמה עבור כל תכלית או שימוש כלשהם.
 • שום נזק השלכתי לא יכול להידרש נגד אתר 'אוצר הספרים היהודי השיתופי', שכן האתר הוא מיזם התנדבותי של פרטים, המפותח בצורה חופשית כדי ליצור מאגר פתוח ומקוון של הספרות התורנית היהודית.
 • המידע באתר מובא לך בחינם לצורך שימוש אישי, ואין כל הסכם או הבנה משתמעת בינך לבין האוצר, בנוגע לשימוש שלך או כל שינוי שלך במידע שבאתר; כמו כן, אף אחד אינו אחראי לגבי כל שינוי, עריכה, הוספה או הסרה של מידע, שאתה עלול לכתוב באוצר או בכל פרויקט אחר הנקשר בו.
 • כדי לאפשר שיתוף פעולה ותרומת טקסטים משמעותית בידי מכונים וחברות הוצאה לאור שפרנסתם תלויה בטקסטים אלו, יהיו הזכויות של כל הטקסטים שיועלו באתר שמורות לאתר אוצר הספרים היהודי השיתופי (שידאג לשמור על זכויות המכונים ובעלי הזכויות לפי הסכמים מולם) אך נר לרגליו של המיזם יהיו דברי חז"ל (נדרים לז.) מה אני בחינם, אף אתם בחינם! לכן משוחררים כל הטקסטים שבאתר לשימוש חופשי אישי ולא מסחרי. חלק מהטקסטים הראשוניים, הלא-מוגהים והלא-מוערים מיובאים לאתר זה ממקורות שבהם הרישיון נדיב יותר ומאפשר שימוש לא-מוגבל בתכנים גם למטרות מסחריות, במקרה כזה נציין בדף שגרסתו הראשונה זמינה בנחלת הכלל - רשות הציבור, ושאפשר לעשות בגרסה ראשונה זו שימוש חופשי. את הזכויות המלאות לתוספות שנוספו לטקסטים אלו במסגרת האתר, שומר האתר לעצמו, כדי לאפשר לעצמו מרחב תמרון בעתיד, כמו הנגשת הטקסטים לשימוש חופשי לחלוטין, אם נחליט שהשעה כשרה לכך.
 • המידע, התוכנה, התכנים, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הקשור עמם, המופיעים באתר זה, והתנאים לשימוש בהם, ניתנים לשינוי/הפסקה לפי החלטת הנהלת האתר.
 • המערכת רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים ברחבי האתר, ואף לאסור על משתמש לכתוב באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי. המערכת לא תהיה חייבת לעדכן את הגולש קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים או אי הסרתם.
  מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעת המערכת מידע אודות תוכן שהועלה לאוצר על ידי גולש, ואשר מהווה הפרה של כל דין ו/או פוגע באופן כלשהו בצד שלישי ו/או מפר הוראה מתקנון זה, המערכת תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  זכור את האמור בפסקה זו כשאתה מעלה תכנים לאוצר, וככל שהתוכן שאתה מעלה יקר לליבך, אנא שמור ממנו העתק.
 • בלי לגרוע מהאמור לעיל, לאתר ולמנהליו לא תהיה אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי, הנובעת מהשימוש באתר זה או מהסתמכות על המידע המצוי בו.

שימושים אסורים[edit]

 • על המשתמש באתר נאסר לעשות שימוש בתוכנות מחשב המיועדות לאסוף או להעתיק מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
 • על המשתמש באתר נאסר להעלות תוכן או לבצע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכויות קניין רוחני או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

הערות כלליות[edit]

 • כל האמור לעיל ובאתר כולו אם כתוב בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע וכן להפך. כמו כן, האמור בלשון יחיד, אף לשון רבים במשמע וכן להפך.