אבי הנחל (שפירא)

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ספר
אבי הנחל

מדרושים
לשבתות וליו"ט


מתקופות השנה דבר בעתו, בנוים על יסודי ועקרי הש"ס בבלי וירושלמי
המושכין לבו של אדם ומקרבין את לבן של ישראל לאביהם שבשמים
אשר חברתי בעזה"י

אני הקטן יהושע אייזיק בלא"א הרב כמו"ה יחיאל זצ"ל
בעהמ"ח ספר עמק יהושע וספר נחלת יהושע
החונה בק"ק סלאנימא יע"א

[נוסח שער הספר בדפוס ראשון]

תוכן עניינים[edit]