Difference between revisions of "שיחת משתמש:תורה לשמה"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(העברתי למקום הנכון, נא אקפד)
Line 18: Line 18:
 
:::::::::::אז אשמח אם תסדר בעצמך את הכותרות.  [[אוצר: פרויקט עריכה יומי|ישר כח!]][[משתמש: ישראל קלר|ישראל קלר]] [[שיחת משתמש: ישראל קלר|(שיחה)]]  18:54, 21 במאי 2020 (UTC)
 
:::::::::::אז אשמח אם תסדר בעצמך את הכותרות.  [[אוצר: פרויקט עריכה יומי|ישר כח!]][[משתמש: ישראל קלר|ישראל קלר]] [[שיחת משתמש: ישראל קלר|(שיחה)]]  18:54, 21 במאי 2020 (UTC)
 
::::::::::::{{א|ישראל קלר|אני}} באמצע לעבוד על זה, כשאני אגמור הכל יהיה טוב בעזרת השם. [[משתמש:תורה לשמה|תורה לשמה]] ([[שיחת משתמש:תורה לשמה|שיחה]]) 19:56, 21 במאי 2020 (UTC)
 
::::::::::::{{א|ישראל קלר|אני}} באמצע לעבוד על זה, כשאני אגמור הכל יהיה טוב בעזרת השם. [[משתמש:תורה לשמה|תורה לשמה]] ([[שיחת משתמש:תורה לשמה|שיחה]]) 19:56, 21 במאי 2020 (UTC)
::::::::::::ישר כח! סימנתי שהפרוייקט בוצע כדי שכבר נוכל להתחלי פרוייקט חדש.-- [[אוצר: פרויקט עריכה יומי|ישר כח!]][[משתמש: ישראל קלר|ישראל קלר]] [[שיחת משתמש: ישראל קלר|(שיחה)]]  17:56, 23 במאי 2020 (UTC)
+
::::::::::::{{כתב מחוק|ישר כח! סימנתי שהפרוייקט בוצע כדי שכבר נוכל להתחלי פרוייקט חדש.-- [[אוצר: פרויקט עריכה יומי|ישר כח!]][[משתמש: ישראל קלר|ישראל קלר]] [[שיחת משתמש: ישראל קלר|(שיחה)]]  17:56, 23 במאי 2020 (UTC)}}
 
{{שבירה}}
 
{{שבירה}}
 
האם אתה עדיין עובד על זה, כי אני סיימתי את כל מה שהיה לי לעשות ואני רוצה להשלים את הפרוייקט. אם אין לך ענין להמשיך אז תעדכן אותי ואני אמשיך. [[משתמש:סיני ועוקר הרים|סיני ועוקר הרים]] ([[שיחת משתמש:סיני ועוקר הרים|שיחה]]) 07:52, 22 במאי 2020 (UTC)
 
האם אתה עדיין עובד על זה, כי אני סיימתי את כל מה שהיה לי לעשות ואני רוצה להשלים את הפרוייקט. אם אין לך ענין להמשיך אז תעדכן אותי ואני אמשיך. [[משתמש:סיני ועוקר הרים|סיני ועוקר הרים]] ([[שיחת משתמש:סיני ועוקר הרים|שיחה]]) 07:52, 22 במאי 2020 (UTC)
 
:אתה עדיין עובד על זה? אם לא, כדאי להסיר את תבנית בעבודה.  [[אוצר: פרויקט עריכה יומי|ישר כח!]][[משתמש: ישראל קלר|ישראל קלר]] [[שיחת משתמש: ישראל קלר|(שיחה)]]  09:27, 22 במאי 2020 (UTC)
 
:אתה עדיין עובד על זה? אם לא, כדאי להסיר את תבנית בעבודה.  [[אוצר: פרויקט עריכה יומי|ישר כח!]][[משתמש: ישראל קלר|ישראל קלר]] [[שיחת משתמש: ישראל קלר|(שיחה)]]  09:27, 22 במאי 2020 (UTC)
 
::כן, אני עדיין עובד על זה. וכשאני אסיים אני גם אסיר את התבנית. [[משתמש:תורה לשמה|תורה לשמה]] ([[שיחת משתמש:תורה לשמה|שיחה]]) 13:30, 22 במאי 2020 (UTC)
 
::כן, אני עדיין עובד על זה. וכשאני אסיים אני גם אסיר את התבנית. [[משתמש:תורה לשמה|תורה לשמה]] ([[שיחת משתמש:תורה לשמה|שיחה]]) 13:30, 22 במאי 2020 (UTC)
 +
:::ישר כח! סימנתי שהפרוייקט בוצע כדי שכבר נוכל להתחלי פרוייקט חדש.-- [[אוצר: פרויקט עריכה יומי|ישר כח!]][[משתמש: ישראל קלר|ישראל קלר]] [[שיחת משתמש: ישראל קלר|(שיחה)]]  17:56, 23 במאי 2020 (UTC)

Revision as of 22:19, 23 May 2020

הפרויקט היומי

ישר כח על עריכותיך! אשמח אם תבצע תוך כדי הטמעת קישורים פנימיים. ישר כח! ישראל קלר (שיחה) 16:18, 21 במאי 2020 (UTC) ישראל קלר

אני אשתדל. אולי תוכל להפנות אותי לדוגמא שעשית בחלק אחר בספר הזה כדי שאוכל להשוות את המידות. תורה לשמה (שיחה) 16:42, 21 במאי 2020 (UTC)
אני לא עשיתי הגהה לאף אחד מהדרושים, אבל תוכל לראות באהל יהושע/ב או באהל יהושע/ג או באהל יהושע/חותם תכנית. ישר כח! ישראל קלר (שיחה) 18:03, 21 במאי 2020 (UTC)
אני חושב שעשיתי בסדר, תציץ ותאמר לי. למה לא תצטרף גם אתה למגיהים, זו עבודה קשה שכדאי שנחלק אותה בין כולם. תורה לשמה (שיחה) 18:06, 21 במאי 2020 (UTC)
אבדוק. מאחר ואני לומד בכיתה ח' אין לי כ"כ ידע בהגהה. ישראל קלר (שיחה) 18:07, 21 במאי 2020 (UTC)
בדקתי. ממש נפלא! ישר כח! ישראל קלר (שיחה) 18:11, 21 במאי 2020 (UTC)
שיערתי לעצמי שאתה חושש להגיה. זה כל כך קל, אתה פשוט פותח את הקישור של הספר המודפס ועובר מילה מילה ומתקן את הטעויות שקרו בגלל ההמרה האוטומטית. מקסימום אחר כך תמיד אפשר להוסיף לערוך, אבל את הבסיס כל אחד יכול לעשות. תורה לשמה (שיחה) 18:20, 21 במאי 2020 (UTC)
יש עוד בעיה, שאני לומד בחטיבת ביניים ולכן אין לי הרבה זמן. מה מצב העריכה שלך? ישראל קלר (שיחה) 18:22, 21 במאי 2020 (UTC)
מה הכוונה מצב העריכה? תורה לשמה (שיחה) 18:24, 21 במאי 2020 (UTC)
עריכת הטיוטה. בסוף החלטת שלא לפצל? ישראל קלר (שיחה) 18:27, 21 במאי 2020 (UTC)
כן פיצלתי, בטעות שמרתי בצורה לא נכונה ומחקתי חצי מדף הפרוייקט, לכן ביטלתי אותך, אם תוכל לחזור ולעשות מה שעשית, סליחה. תורה לשמה (שיחה) 18:30, 21 במאי 2020 (UTC)
אפשר לרגע לשנות משהו בדף הטיוטה השני? ישראל קלר (שיחה) 18:41, 21 במאי 2020 (UTC)
מה שרשום עליו {{בעבודה}}, לא. השני (השלישי) - כן. תורה לשמה (שיחה) 18:43, 21 במאי 2020 (UTC)
אז אשמח אם תסדר בעצמך את הכותרות. ישר כח!ישראל קלר (שיחה) 18:54, 21 במאי 2020 (UTC)
אני באמצע לעבוד על זה, כשאני אגמור הכל יהיה טוב בעזרת השם. תורה לשמה (שיחה) 19:56, 21 במאי 2020 (UTC)
ישר כח! סימנתי שהפרוייקט בוצע כדי שכבר נוכל להתחלי פרוייקט חדש.-- ישר כח!ישראל קלר (שיחה) 17:56, 23 במאי 2020 (UTC)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

האם אתה עדיין עובד על זה, כי אני סיימתי את כל מה שהיה לי לעשות ואני רוצה להשלים את הפרוייקט. אם אין לך ענין להמשיך אז תעדכן אותי ואני אמשיך. סיני ועוקר הרים (שיחה) 07:52, 22 במאי 2020 (UTC)

אתה עדיין עובד על זה? אם לא, כדאי להסיר את תבנית בעבודה. ישר כח!ישראל קלר (שיחה) 09:27, 22 במאי 2020 (UTC)
כן, אני עדיין עובד על זה. וכשאני אסיים אני גם אסיר את התבנית. תורה לשמה (שיחה) 13:30, 22 במאי 2020 (UTC)
ישר כח! סימנתי שהפרוייקט בוצע כדי שכבר נוכל להתחלי פרוייקט חדש.-- ישר כח!ישראל קלר (שיחה) 17:56, 23 במאי 2020 (UTC)